Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halfdan Kierulf døde uventet 7. juni. Halfdan var født 22. februar 1944 og ble 70 år. Han var Oslo-gutt, men studerte medisin i Strasbourg med turnustjeneste på Korsika. Sin nevrologiske utdanning fikk han i Tønsberg og på Rikshospitalet. I mange år drev han nevrologisk spesialistpraksis i Oslo, med en meget takknemlig pasient-skare. De siste årene før pensjonering hadde han også bistilling som overlege ved Nevrologisk avdeling, Ullevål og senere ved Rikshospitalet. Han var mangeårig nestleder i Norsk nevrologisk forening før han ledet foreningen i perioden 1989 – 90. I tillegg var han redaktør for foreningens historieskrift for perioden 1970 – 95. Ved siste årsmøte i mars 2014 ble han hedret med æresmedlemskap i Norsk nevrologisk forening.

  Halfdan vil nok først og fremst bli husket for sin innsats som faghistoriker og sin interesse for nevrologiske sykdommers betydning for kunst og kunstnere. Allerede ved avslutningen av studiet i Frankrike skrev han doktorgrad om Dostojevskijs epilepsi og hans bruk av denne sykdommen i sine verker. Senere skrev han om nevrologi og kunst i sammenheng med Falkberget, Thomas Mann, Hamsun og Bjørneboe. Han har utforsket Welhavens parkinsonisme og ergotisme i malerkunsten. Vi kjenner i alt 47 artikler fra hans hånd om nevrologiens betydning for historien og kunstneres kreativitet. I ti år (1976 – 86) var Halfdan formann i Norsk Medisinsk Historisk Forening. Da Den norske nevrolitterære klubb ble stiftet i 1991, var det helt naturlig at Halfdan ble invitert med fra starten. I denne klubben var han meget aktiv og en utømmelig kilde til nye prosjekter. Bare 14 dager før sin død var han en opplagt og intens deltaker ved klubbens 9. sommermøte i Dalen i Telemark.

  Halfdan Kierulf malte hele sitt liv. De siste ti årene ofret han seg mer og mer for denne kreative delen av personligheten. Han utviklet en egen maleteknikk og holdt flere utstillinger i Oslo. Salget gikk bra og kritikkene var gode – vi husker særlig «Birds on a wire»-utstillingen og hans «Nevroner» ved de siste Nevrodagene.

  Halfdan var en interessant og fargerik person og en lojal og god venn. Norsk nevrologi har mistet en markant personlighet og en viktig ambassadør for vårt fag overfor resten av samfunnet og ikke minst kulturlivet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media