Re: Jakten på det utenomjordiske

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ulvestad påstår i intervjuet at helsemyndighetene brukte «frykt for å få folk til å vaksinere seg» mot svineinfluensa (1) og mener dette startet allerede 27. april 2009, bare tre dager etter epidemivarselet og fem måneder før det fantes noen vaksine. På pressekonferansen denne dagen mislyktes helsemyndighetene å formidle forskjellen på den aktuelle risikovurderingen («en mild pandemi med lav letalitet») og Pandemiplanens teoretiske verstefallsscenario med 13 000 døde. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fant imidlertid at det ikke lå noe ønske om å skremme bak pressekonferansen (2).

  Vi ved Folkehelseinstituttet tok et internt oppgjør med Helsedirektoratet, og i neste pressekonferanse 30. april var helsedirektøren tydelig (3): «Svineinfluensaen A (H1N1) vil trolig bli en mild, langvarig pandemi med lav dødelighet, slik helsemyndighetene tolker situasjonen nå.» Også i de neste månedene var kommunikasjonen i tråd med våre ukentlig oppdaterte og nøkterne risikovurderinger.

  Dette gjaldt også et halvt år senere, 21. oktober, da TV2.no gjenga to bruddstykker av Folkehelseinstituttets Bjørn Iversens foredrag på Helseberedskapskonferansen. Aftenpostens journalist intervjuet Iversen og ga leserne av flere aviser et mer fullstendig bilde (4):

  «I verste fall kan 500 personer dø av influensaen. – Dette er hva vi tar høyde for, ikke hva vi tror vil skje. (…) Iversen sier at de i hvert fall regner med flere titalls og kanskje opp mot hundre [døde]. Det som nå bekymrer ham er at også helt friske personer blir alvorlig syke og dør. – Dødstallene for svineinfluensa vil uansett bli lavere enn det vi har for vanlige sesonginfluensaer. (…) At så mange uten noen kjent risiko blir alvorlig syke sier noe om hvor skremmende denne sykdommen er, sier Iversen. Han understreker at sykdommen har to ansikter. For de fleste vil den opptre mildt, og uten alvorlige følger. Men for noen, også friske, kan den bli så alvorlig at den tar liv.»

  Dette nøkterne budskapet fra hovedbølgens start er ganske lik Ulvestads egen vurdering i ettertid (5): «Svineinfluensaen var imidlertid ikke bare en mild og ufarlig sykdom, den kunne også være farlig og en sjelden gang drepende. En rekke pasienter havnet på intensivavdeling.»

  Ulvestad har så langt ikke kunnet dokumentere at helsemyndighetenes kommunikasjon var egnet til å skape frykt, at myndighetene mente å skape frykt, og at hensikten var å øke oppslutningen om vaksinasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media