Albumin har ingen fortrinn ved sepsis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En metaanalyse viste ingen reduksjon i dødelighet ved bruk av humant albumin i sepsisbehandling hos voksne sammenliknet med krystalloider.

  Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
  Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

  Bruk av albumin i væskebehandling og resuscitering er vanlig, men behandlingen er omdiskutert og det vitenskapelige grunnlaget svakt. Britiske forskere har nylig gjennomført en metaanalyse av randomiserte kliniske studier om effekt og sikkerhet ved bruk av humant albumin ved sepsis hos voksne (1).

  Forskerne fant 16 kliniske studier som omfattet 4 190 voksne under intensivbehandling for sepsis av ulik alvorlighetsgrad. Median dosering var 70 g albumin daglig i tre dager, med eller uten korreksjon av hypoalbuminemi. Relativ risiko for død av alle årsaker var omtrent lik i albumingruppene og kontrollgruppene (0,94; 95 % KI 0,87 – 1,01; p = 0,11). Det var heller ikke forskjell mellom albuminbehandling og behandling med krystalloider eller syntetiske kolloider.

  – Metaanalysen støtter gjeldende retningslinjer, som angir krystalloider til væskeresuscitering ved sepsis, sier stipendiat og lege Knut Anders Mosevoll ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. – Dette svekker indikasjonen for bruk av albumin ved sepsis. Det kan likevel ikke utelukkes at undergrupper kan ha nytte av albuminbehandling ved septisk sjokk, noe som dagens retningslinjer åpner for.

  – Antallet pasienter i kolloidgruppen var for lavt til å trekke gode konklusjoner, påpeker Mosevoll. Bruk av hydroksyetylstivelse (HES) er fortsatt frarådet i internasjonale retningslinjer på grunn av økt risiko for nyresvikt og økt mortalitet, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media