LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Medisinske myter er vanskelige å få øye på og vanskelige å bli kvitt. Men noen får det til

  Myteknuserne

  Å sy eller ikke å sy?

  Å sy eller ikke å sy?

  Man har lenge ment at primær lukking av traumatiske hudsår senere enn åtte timer etter skade øker risikoen for sårinfeksjon. Kliniske studier gir ikke støtte til en slik tidsfrist. Mange sårskader kan sannsynligvis lukkes senere enn åtte timer etter skade uten økt infeksjonsrisiko.

  Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte timer?

  Å drikke eller ikke å drikke?

  Å drikke eller ikke å drikke?

  Det er vanlig praksis å advare mot samtidig bruk av metronidazol og alkohol pga. antatt fare for en antabusliknende reaksjon. Kunnskapsgrunnlaget for dette rådet er svakt. Tilgjengelig dokumentasjon tyder på at metronidazol ikke hemmer enzymet acetaldehyddehydrogenase, slik disulfiram gjør.

  Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol?

  Pasientens rett til å bestemme

  Pasientens rett til å bestemme

  Pasienter har rett til å medvirke ved beslutninger om egen behandling. Dette er fastslått i lovverket, men forskning tyder på at det er et stort sprik mellom lovens krav og klinisk praksis. Det er nødvendig med en kulturendring i helsetjenesten. Dette krever tid og tålmodighet. God kommunikasjon med pasientene er like viktig som medisinsk kunnskap.

  Pasientmedvirkning ved beslutninger om behandling

  Mild og klar

  Mild og klar

  Sidsel Gilbert er radikal, stillferdig og kompromissløs i sitt forsvar for sårbare personers rett til beskyttelse, respekt og gode vekstvilkår. Hun advarer mot tilsløring av interessemotsetninger og anbefaler å stille spørsmål som «Hva er det vi ikke ser?» og «Hvem tjener på dette?».

  Hvem skal trøste knøttet?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media