Ny veileder for praksiskonsulentene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Praksiskonsulentordningen har vist seg vellykket gjennom flere store helsereformer, og skal fortsette å tilpasse seg for å møte også morgendagens samhandlingsutfordringer, sier Hege Gjessing.

  Faksimile av veilederens forside
  Faksimile av veilederens forside

  Legeforeningen har nylig utviklet en oppdatert veileder for praksiskonsulentordningen (PKO)

  – Med den foreliggende veilederen ønsker Legeforeningen å bidra til at dette viktige arbeidet kan fortsette å utvikle seg til beste for brukerne og tjenestene i en tid hvor økende spesialisering og fragmentering av tjenestetilbudene krever at dedikerte leger arbeider målrettet med samhandling, sier Hege Gjessing.

  Ordningens primære formål er god samhandling mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. Praksiskonsulentene arbeider med å forbedre rutiner og kommunikasjon på systemnivå, og arbeider ikke med enkeltpasientsaker. De samhandler også nært med helsepersonell som har pleie, omsorg og ivaretakelse som sitt hovedansvar.

  Målsettingen er at pasient og pårørende skal oppleve trygge, effektive og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Praksiskonsulenter finnes nå i nær alle helseforetak i Norge, og gir viktige bidrag som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen.

  Dansk modell

  Dansk modell

  PKO har sitt grunnlag i en rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene fra 1.2. 2005. Avtalen legger grunnlag for inngåelse av avtaler med allmennleger om å arbeide deltid ved sykehuset som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. PKO ble opprinnelig etablert i Danmark i 1992, og ble tatt opp i Norge i 1995 etter dansk modell

  En arbeidsgruppe bestående av Rolf Martin Tande, Harald Hauge, Tordis Høifødt Sørensen og Bente Thorsen (leder) står bak forslaget til revidert veileder. Den ble vedtatt av sentralstyret i mai 2014 etter en intern høringsrunde i Legeforeningen. Veilederen er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media