Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Vegard Bruun Wyller

Leder

Truls E. Bjerklund Johansen

Brev til redaktøren

Vibeke Binz Vallevik
Bobbie Ray-Sannerud
Halvor Rollag
Ellen Holter
Fredrik Müller
Sven-Harald Anderssen
Siri Nelson
Ronny Anderssen
Pål Friis
Brage Wollnick
Ruben Solvang
Øistein Kristensen
Philipp Paul Koren Lobmaier
Grete J. Sølvberg Larsen

Rettelse

Kommentar og debatt

Tom Mala
Torgeir T. Søvik
Jon A. Kristinsson
Lars Gunnar Johnsen
Leiv Otto Watne
Frede Frihagen
Jorunn Lægdheim Helbostad
Anders Prestmo
Ingvild Saltvedt
Olav Sletvold
Torgeir Bruun Wyller

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Lisbeth Homlong

Originalartikkel

Åsmund Heggheim
Bjørn Blomberg
Kristine Mørch
Kamilla Fjermeros
Maren C. Frogner Werner
Pernille Harg
Hilde Samdal
Lars Slørdal
Olav Spigset

Oversiktsartikkel

Marie Viel Møllersen
Helle Norgård
Olav Spigset
Lars Slørdal
Nils Kristian Raabe
Marius Normann
Wolfgang Lilleby

Medisinen i bilder

Clemens Weber
Kjersti Ausen

Noe å lære av

Karl-Friedrich Amthor
Tom Pedersen*
Ketil Berg Olsen*

Kronikk

Internasjonal medisin

Personlige opplevelser

Lars Johan Materstvedt

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Guri H. Ingebrigtsen
Olaug S. Lian
Jørgen G. Bramness
Per Fugelli
Benedicte Rønning

Legelivet

Frederik Emil Juul
Elisabeth Jacobsen
Olaf G. Aasland

Aktuelt i foreningen

Marte Grønlie Cameron

Gjesteskribent

Ola Bremnes