FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Åshild Irgens

På 1700-tallet var malaria endemisk i Sør-Skandinavia, og Carl von Linné argumenterte i sin doktorgrad for at sykdommen skyldtes leirpartikler i drikkevannet. Behandlingen var laksantia. I dag, tross bedre forklaringsmodeller og mer effektiv medisin, blir stadig flere nordmenn smitteutsatt.

Anbefalte artikler