En app i enkleste laget

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fahmy, Peter

  Knudsen, Troels Bygum

  Blodværdier – app

  192 s. København: Munksgaard, 2014. Pris DKK 45

  ISBN 978-87-628-1166-9 (iPhone app)

  Appen Blodværdier inneholder et alfabetisk oppslagsverk over de vanligste blodprøvene som rekvireres i klinisk praksis. Målgruppen er sykepleiere, medisinstudenter, bioingeniører og annet helsepersonell som «trenger informasjon om blodprøver her og nå». Appen er basert på den danske læreboken Blodværdier, skrevet av Peter Fahmy og Troels Bygum Knudsen ved Hvidovre sykehus.

  Designet er enkelt, og appen inneholder få funksjoner. Den er således svært enkel å bruke. Man kan velge mellom alfabetisk oppslag i venstre kolonne eller å taste inn søkeord direkte i høyre kolonne. For hver enkelt prøve finner man så informasjon om indikasjoner, bakgrunn og tolking av unormale verdier. Tekstene er kortfattede og oversiktlige, og inneholder i varierende grad supplerende klinisk informasjon. For noen prøver oppgis også referanseområde.

  Selve søkefunksjonen er begrenset til navnet på de ulike blodprøvene, det er ikke lagt inn noen emneknagger. Det vi si at søk som for eksempel «diabetes» og «nyrefunksjon» ikke gir noen treff. Appen gir på ingen måte en komplett oversikt over alle blodprøver. Den inneholder ingen mikrobiologiske prøver, heller ikke medikamentspeil.

  Boken som appen er basert på, inneholder ifølge omtalen «flere praktiske opplysninger og beskrivelser av utvalgte organprøver og prøvesamlinger». Jeg tror appens lærings- og nytteverdi hadde vært større om man hadde valgt å legge til mer av denne typen informasjon. Appen kan kanskje være et nyttig supplement for medisinstudenter tidlig i studiet, og for helsepersonell som i mindre grad har behov for kunnskap om laboratorieprøver – som også er den beskrevne målgruppen. For andre vil jeg tro at konkurrerende, og mer detaljerte, oppslagsverk, som den norske appen Blodprøver, av Sigve Dhondup Holmen, eller den gode gamle «blåboka» til Fürst Medisinsk Laboratorium (som foreløpig ikke finnes som app, men er tilgjengelig på nett) vil være et bedre valg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media