Støtter forslag om standardiserte tobakkspakninger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det tobakksforebyggende arbeidet er fortsatt svært relevant for å redusere sosiale helseforskjeller. Legeforeningen støtter derfor regjeringens forslag om nøytrale tobakkspakninger.

Formålet med nøytrale pakninger er å forebygge tobakksbruk ved å gjøre tobakkspakkene mindre tiltrekkende på unge samt å øke effekten av helseadvarslene. Tiltaket er innført i Australia, og vurderes innført i blant annet Storbritannia, Irland, New Zealand, Finland og Frankrike.

Legeforeningen påpekte allerede i 2012 at Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2010 viste til at Norge ikke lenger lå i front når det gjaldt tobakksforebygging. WHO påpekte spesielt at man gjennom dispensasjoner brøt med konvensjonens krav til røykfrie arbeidsplasser og ikke sørget for tilstrekkelig vern av befolkningen mot tobakkskader. Det ble også påpekt at det ikke var gjort nok for å forebygge at unge begynner å røyke eller snuse, og ikke minst at det ble gjort altfor lite for å motivere og tilby hjelp til snus- og røykeslutt.

Legeforeningen mottar ofte henvendelser om ulike tobakksforebyggende saker og har også regelmessig gjennomført tiltak for å utvikle politikken på dette området. Den siste omfattende prosessen med utvikling av foreningens tobakksforebyggende politikk kom i 2012 med statusrapporten Pulsen opp for bedre helse, et eget policynotat om tobakk og høringsuttalelse til ny tobakkskadelov (13).

Mindre attraktivt å kjøpe tobakk

Hovedkonklusjoner fra internasjonale studier viser blant annet at standardiserte pakninger er rangert som mindre attraktive enn pakker med logo/merkevaredesign (vanlige pakker) og at de oppfattes som å ha dårligere kvalitet og smak. Helseadvarslene blir også mer synlige eller fremtredende. Likeledes viser undersøkelsene at positive inntrykk av røykeridentitet og personlighetstrekk knyttet til spesifikke tobakksmerker ble svekket eller forsvant med standardisert innpakning.

Anbefalte artikler