LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Livssyn har stor betydning for medisinsk virksomhet. Men det hersker en uttalt berøringsangst – Gud er blitt en elefant i rommet. Det må vi gjøre noe med

Elefanten i rommet

Mangelfull tropemedisinsk beredskap

Malaria er et av verdens største helseproblemer, og et økende antall nordmenn blir eksponert for smitte. P. falciparum-infeksjon er en akutt og livstruende infeksjon som krever rask diagnostikk og behandling. Likevel mangler mer enn en tredel av norske sykehus beredskap for behandling av alvorlig malaria og flere mangler diagnostiske prosedyrer.

Beredskap ved alvorlig malaria

Brakyterapi ved prostatakreft

Innvendig strålebehandling, såkalt lavdoserate brakyterapi, gir gode langtidsresultater ved lavgradig prostatakreft og synes å gi mindre ereksjonssvikt og urinlekkasje enn prostatektomi og ekstern strålebehandling. Men det mangler gode randomiserte studier som kan vise effekt på overlevelse.

Den vanskelige prostatakreften

Lavdoserate brakyterapi ved lavgradig prostatakreft

Blir vi lurt av kreftforskerne?

Det er lett å få det inntrykk at kreftforskerne er i ferd med å «løse kreftgåten». Slik er det ikke. Moderne medisin kan skape flere problemer enn den løser. Det er nødvendig å formidle en mer realistisk forståelse av kreft og kreftforskning overfor allmennhet, folkevalgte og donatorer, mener Jarle Breivik.

Hvem har villedet Trond Mohn?

Makt, muligheter og påske

Bent Høie er helseminister og intervjues. Per Fugelli er lege og forsker og skriver bøker. Høie vil flytte makt til pasienten. Fugelli vil mye. I dette påskenummeret av Tidsskriftet har vi også artikler om alternativbehandleres ansvar, ortogeriatri (hva er nå det?), kataraktoperasjon i Nepal, døden som eksistensielt problem og begrepene gammel, eldre og eldst. Mye for enhver smak, med andre ord.

Anbefalte artikler