Reis lettere!

Per Fugelli Om forfatteren
Artikkel

Greenstein, Mindy

Holland, Jimmie

Lighter as we go

Virtues, character strengths, and aging. 285 s, tab, ill. New York, NY: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 19

ISBN 978-0-19-936095-6

Denne boken er ment som en vaksine mot våre vrangforestillinger om alderdommen. Budskapet er klart: å bli gammel byr på mange dyder og gleder. Plager og begrensninger, ja vel, men også større trygghet på hvem du er, dypere forståelse av livet og verden, sterkere ansvar for flokken og fremtiden – og ikke minst: tydeligere spor av mening. Hvis vi lar kroppen få monopol på livet, blir alderdommen bare forfall. Men hvis vi forstår det menneskelige prosjekt som en reise på vei mot større mening, blir alderdommen en salme ved reisens slutt. Mening kan, ifølge forfatterne, være Gud, men også «gud» i form av kjærlighet som har vart lenge, et lager av gode gjerninger, en vilje til å sette seg selv sist, en intensivert opplevelse av «det skjønne» når det kan være siste gang.

Forfatterne er en 85 år gammel psykiater og en 50 år gammel klinisk psykolog som begge har vært med på å utvikle psykoonkologi og gerontopsykiatri for kreftpasienter ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. Boken har to deler. I den første rettes lyset på personligheten, eller karakteren, og dens mulige foredling i eldre år. Den andre delen tar for seg de fire kardinaldydene: rettferdighet, visdom, måtehold og mot, med vekt på fremtreden i alderdommen. Greenstein og Holland bygger sine resepter for en god alderdom, ofte med sykdom, på anekdoter fra egen praksis, personlige erfaringer samt tvilsom forskning. Tvilsom fordi forskningen åpenbart er håndplukket for å forskjønne det glansbildet de så gjerne vil skape av alderdommen.

Negative stereotypier om livets siste del kan bli selvoppfyllende. Derfor er det forståelig at kloke klinikere vil prøve å forebygge aldersfobi, men her blir det en overdose positiv psykologi. Det er som forfatterne er enige med Ivar Aasen: Tanken gjer det meste. Men den gjør ikke det. Tanken kan ikke vinne over cellekjernenes forvitring eller forvirring. Utslitte mitokondrier kan ikke gå videre på håp. Ånden kan ikke forføre oss bort fra kreftsvulster eller kroppens ferd mot død.

Boken kan være grei for dem som trenger en lykkepille å møte alderdommen med. For oss andre, som elsker livet med gleder og sorger, vil nok Ciceros essay «Om alderdommen» virke bedre.

Anbefalte artikler