MR-forandringer etter hodeskade

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mengden diffus aksonal skade innen første måned etter hodetraume samt volum av enkelte hjernestrukturer predikerer utfallet.

  Veronika Brezova. Foto: Petr Masat
  Veronika Brezova. Foto: Petr Masat

  Målet for studien var å undersøke hvordan traumatisk hodeskade påvirker volumet av ulike hjernestrukturer i løpet av et år og hvordan diffus aksonal skade utvikles i samme periode. Vi ville dessuten undersøke hvilke tidlige MR-avbildningsfunn som predikerer utfallet av hjerneskaden.

  Mitt doktorgradsarbeid er basert på 125  pasienter med moderat til alvorlig hodeskade innlagt i nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital .

  Vi fant signifikante volumforskjeller for alle analyserte hjernestrukturer i løpet av de første 12 måneder etter hodeskaden, men effekten av skaden var forskjellig i de ulike strukturene. Hos pasienter med posttraumatisk amnesi over to uker var det hippocampus og ventrikler som tapte mest volum. Tap av hjernestammevolum var assosiert med grad av diffus aksonal skade. Det var større atrofi ved alvorlig hodeskade enn ved moderat hodeskade i lobær hvit substans og hjernestamme, mens for de øvrige hjernestrukturer var det ingen forskjell mellom alvorlig og moderat skade.

  I pasienter med diffus aksonal skade viste vi at ikke-hemoragiske lesjoner forsvinner innen tre måneder. Signifikante utfallsprediktorer var volum av kortikal grå substans, hippocampus og nucleus lenticularis tre måneder etter skaden og volum samt antall områder med diffus aksonal skade i corpus callosum, hjernestamme og thalamus tidlig etter skaden.

  Det anbefales at MR-undersøkelse gjøres tidlig etter hodeskaden fordi MR-forandringer har stor betydning for å predikere utfallet.

  Disputas

  Veronika Brezova disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er Prospektiv MR-basert volumetri og diffusivitetsmålinger i løpet av første året etter traumatisk hjerneskade.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media