()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uutholdelig lidelse er like vanlig blant terminale kreftpasienter som ber om aktiv dødshjelp som hos dem som ikke ber om det.

  Aktiv dødshjelp er en samlebetegnelse for eutanasi og legeassistert selvmord. Eutanasi innebærer at en lege, på en pasients frivillige forespørsel, gir en dødbringende injeksjon. Ved legeassistert selvmord tar pasien-ten selv en dødbringende dose medisin forskrevet av legen. Eutanasi og/eller legeassistert selvmord er tillatt i Benelux-landene, Sveits og noen delstater i USA. I Benelux-landene kreves at pasienten har en «uutholdelig lidelse». Men er det sammenheng mellom uutholdelig lidelse og forespørsel om aktiv dødshjelp?

  I en nederlandsk studie ble 60 kreftpasienter, med en forventet levetid på maksimalt seks måneder, fulgt frem til de døde (1). Hver andre måned ble det foretatt intervjuer, hvorav det siste intervjuet ble analysert særskilt. Uutholdelige symptomer ble registrert hos 53 av pasientene. En spesifikk forespørsel om eutanasi eller legeassistert selvmord ble uttrykt av 17 pasienter og etterkommet hos fem. Det var ingen signifikante forskjeller i forekomsten av uutholdelig lidelse eller dens årsak mellom dem som ba om aktiv dødshjelp og dem som ikke gjorde det.

  – Dette er klinisk meget relevant forskning, sier Lars Johan Materstvedt, som er tidligere forsker i Kreftforeningen og professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Hovedfunnet overrasker meg ikke. Den nederlandske eutanasiloven krever at pasientens lidelse må være uutholdelig og at tilstanden er uten utsikt til bedring. Førstnevnte er, som forfatterne påpeker, subjektivt. Det er derfor begripelig at slik lidelse hos én pasient kan resultere i at vedkommende vil dø, mens en annen pasient, som også gjennomgår uutholdelig lidelse, kan ønske å leve videre. Det kan følgelig være snakk om ulike mestringsstrategier, en hypotese forfatterne av studien ikke diskuterer, sier han.

  – Det er ingen tvil om at det palliative fagfeltet har svært mye å bidra med når det gjelder å styrke livsviljen hos pasienter med kort forventet levetid, sier Materstvedt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media