Antibiotika eller operasjon ved appendisitt hos barn?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En svensk studie har undersøkt om barn med akutt appendisitt uten perforasjon kan behandles med antibiotika alene.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Akutt appendisitt er den vanligste årsaken til akutt kirurgi hos barn og skal behandles med appendektomi. Kan antibiotikabehandling alene gi like gode resultater?

  I en svensk pilotstudie ble 50 barn i alderen 5 – 15 år med akutt appendisitt uten perforasjon randomisert til laparoskopisk appendektomi eller til antibiotikabehandling i minst ti dager. Barna ble utskrevet når de hadde vært afebrile i mer enn 24 timer og var i form til å være hjemme. Alle 26 barna som ble operert hadde histologisk appendisitt, og ingen fikk alvorlige komplikasjoner. Hos 22 av de 24 barna som fikk antibiotikabehandling, gikk symptomene over uten operasjon, mens to måtte opereres med appendektomi i løpet av sykehusoppholdet. Innen ett år måtte ytterligere sju barn i antibiotikagruppen opereres pga. magesmerter, men bare én viste seg å ha residiv av appendisitt.

  – Det foreligger få randomiserte kontrollerte studier innen barnekirurgi og forfatterne skal ha honnør for å ha gjennomført studien, sier Hans Skari, som er overlege ved Barnekirurgisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Imidlertid er studien relativt liten. Det er usikkert om barna som ble randomisert er representative for pasientgruppen, ettersom hele 225 barn var kandidater til studien, men kun 50 ble randomisert. Av de 175 som ble ekskludert, var det 77 som ikke ønsket å delta.

  – Studien viser etter min mening svært gode resultater med laparoskopisk appendektomi, mens resultatene med antibiotika alene er noe dårligere. Fortsatt er appendektomi å foretrekke ved ikke-perforert appendisitt, sier Skari.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media