Siden sist

Artikkel

Siden sist har Tidsskriftet arrangert det årlige møtet for faglige medarbeidere. I år ble det avholdt på Gardermoen, med drøyt 100 faglige medarbeidere til stede. Flere av dem var aktive på Twitter, med hashtaggen #tmfm15:

Tverrfaglige, nasjonale medisinske møteplasser er nyttige, hyggelige – og sjeldne. @Tidsskriftet er et viktig eksempel #TMFM15

@magnenylenna

Suverent mest lest på tidsskriftet.no siden sist er en nyhetssak om en studie fra Nature: Paradoksal virkning av kunstige søtningsmidler. Denne nyheten har også gått godt i sosiale medier og er blant annet delt over 1 000 ganger på Facebook.

Nest mest lest er artikkelen HPV-vaksine – naivt og velment?, skrevet av gjesteskribent Njål Høstmælingen i 2009. Årsaken til at denne er blitt vekket fra dvalen er trolig at en vaksinekritisk blogg nylig har lenket til den. Bloggeren er anonym.

Andre saker som har vakt interesse i sosiale medier er Når syke barn blir voksne, Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe? og artikkelen om sosiale ulikheter og helse.

Sosiale helseulikheter: Folk utenfor arbeidslivet og folk uten inntekt er sykere enn de rapporterer! http://tidsskriftet.no/article/3301202

@steinak

Anbefalte artikler