Far og sønn

Olaug S. Lian Om forfatteren
Artikkel

Fugelli, Aksel

Per

Glimt av min far. 247 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-02-42298-1

Dette er en biografi om Per (utelatelsen av etternavnet i bokens tittel er berettiget). Biografen er Pers sønn. Skildringen blir således preget av en tydelig nærhet mellom den som portretterer, og den som portretteres.

Boken er oppdelt i korte essay, som ikke er kronologisk, men tematisk strukturert. Lesingen flytter oss dermed frem og tilbake i tid, mellom tidlig barndom og nåtid. Dette skjer på en måte som gjør lesingen mer spennende. Hovedtemaet er Per og hans liv og virke. Stoffet er oppdelt i hans virksomheter som fagmann, samfunnsengasjert menneske og far, men det er likevel hele tiden tydelig hvordan hans ulike roller er tett sammenvevd og gjensidig avhengig av hverandre. Det er mange måter å klassifisere en boks tema på, men det er en mye vanskeligere oppgave i en bok som omhandler livet, døden, kjærligheten, far–sønn-relasjonen, familien, naturen, den rurale nordlending og mye mer. Forfatteren selv deler boken i tre deler – hvem er du, hva har du gjort, og hva vil du?

De fleste essayene har en dialogisk form preget av åpenhet, ærlighet og nysgjerrighet. Vi får gjengitt lange samtaler mellom far og sønn i detalj. Dette litterære grepet levendegjør stoffet på en måte som virker engasjerende på leseren, og det gjør dynamikken i samtalene tydelig. Spørsmålene intervjueren stiller, er til dels provokatoriske, og av og til får de sin tilsiktede virkning. Han som intervjues, har et bevisst forhold til de mer eller mindre utematiserte forutsetningene som spørsmålene bygger på, og ofte går han løs på disse i stedet for på selve spørsmålet («du blander kortene» og «du er på feil sted»). Av og til innebærer dette at intervjueren får tilbake et spørsmål i stedet for et svar (hva er virkelighet?). Igjen, dette øker spenningsnivået hos leseren, og det blir vanskelig å legge bort boken før vi har sett hvordan det hele ender.

For en sosiolog er det to elementer i dialogene mellom far og sønn som er særlig interessante: Sønnen (intervjueren) er på jakt etter sannheter om hvordan noe egentlig var og er. Faren, på sin side, tror ikke at en slik sannhet finnes. Sønnen har også et ønske om å forstå sin far gjennom å finne forklaringer på «hva» og «hvorfor» i farens liv, noe faren ikke har spesielt sans for. Per vil, forståelig nok, ikke bli forklart. Han bare er sånn. Sønnen er ikke alltid like lydhør overfor farens motstand mot å bli forklart, men som en annen ordmester (Dylan) ville sagt det: «Your sons and your daughters are beyond your command».

Anbefalte artikler