Byråkrater og medisinske termer

Vesla Skage Om forfatteren
Artikkel

Når leger skal ordlegge seg overfor byråkrater, er jeg redd viktige ting kan gå byråkratene hus forbi.

Som pårørende har jeg erfart at det brukes en mengde medisinske termer som i hvert fall jeg har måttet google for å finne ut hva er. Og det er da jeg blir betenkt. Forstår byråkrater som for eksempel sitter og fordeler sykehjemsplasser disse termene? De har muligens et medisinsk leksikon liggende, men jeg tviler sterkt på om de bruker det i særlig utstrekning. Hvor blir pasientsikkerheten av da? Jeg nevner i fleng en del av termene jeg har måttet finne ut av: hyperparatyreoidisme, meningeom, caputnekrose, dyspné, fleksjonskontraktur, kyfose, atrofi, kakektisk.

Nå vet jeg omsider hva de betyr, men hadde det vært en idé for dere leger å beflitte dere på å bruke mest mulig norsk istedenfor alle de latinske uttrykkene? De er nok veldig presise, men kanskje man i hvert fall kan gi en kortfattet oppsummering på norsk om hva det handler om? Mange menneskeskjebner avhenger av at legens utsagn blir forstått.

Anbefalte artikler