()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Løs vår påskerebus!

  Løs vår påskerebus!

  Klarer du vår lille påskerebus? De syv løsningsordene er en gruppe legemidler som har det til felles at de utgjør en særlig risiko for eldre. Riktige løsningsord publiseres i neste utgave av Nytt om legemidler og på legemiddelverket.no.

  Send dine svar til redaksjonen@legemiddelverket.noinnen mandag 13. april. Da er du med i trekningen av et Universal gavekort på kroner 500,–.

  Legemiddelgjennomgang

  Legemiddelgjennomgang

  Eldre behandles ofte for flere sykdommer og må derfor bruke mange legemidler samtidig. Det øker faren for bivirkninger og interaksjoner. For å sikre god behandling og forebygge pasientskader, bør pasienter som bruker mange legemidler ha en legemiddelgjennomgang (LMG). LMG bør gjennomføres ved endringer i pasientens tilstand, ved bytte av omsorgstilbud og ellers minst en gang i året. Dette er en løpende oppgave for behandlende lege, og fastlegen har et særskilt ansvar. Det er innført takst i Normaltariffen (2ld) for arbeidet, og for å gjøre det enklere har Legemiddelverket laget en kort sjekkliste i tosidig A4-format.

  Last ned sjekklisten på legemiddelverket.no/sjekkliste eller bestill ved å sende e-post til redaksjonen@legemiddelverket.no.

  HPV-vaksinen Gardasil for menn

  HPV-vaksinen Gardasil for menn

  Gardasil fikk kjønnsnøytral indikasjon i juni 2014 etter at kliniske studier viste at vaksinen har effekt mot kjønnsvorter og premaligne anale lesjoner (1). Fire tusen menn mellom 16 og 26 år deltok i studier som undersøkte i hvilken grad Gardasil beskyttet mot kjønnsvorter og intraepitelial neoplasi i anus (AIN) og penil/perineal/perianal neoplasi (PIN).

  Kjønnsvorter

  Kjønnsvorter

  Gardasil hadde best effekt hos de som ikke var smittet med aktuelle HPV-typer ved studiestart. Hos disse (naive) redu-serte Gardasil forekomsten av kjønnsvorter som skyldtes HPV 6/11/16/18 med 89,3  % (95  % KI 65,3 – 97,9). Beskyttelsen i gruppen sett under ett var lavere (68  %). Median oppfølgingstid var 2,9 år.

  Studiene ga ikke svar på om Gardasil beskytter mot PIN. Dette skyldtes for få tilfeller. Det var ingen tilfeller av PIN i gruppen som fikk Gardasil mot fire i kontrollgruppen.

  Anal neoplasi

  Anal neoplasi

  Effekten mot anal intraepitelial neoplasi (AIN) grad 1/2/3 ble studert i en undergruppe på 598 menn som hadde sex med menn. Median oppfølgingstid var 2,15 år.

  I denne undergruppen var 61  % av mennene ikke smittet med de aktuelle HPV-typene ved studiestart. Hos disse naive reduserte Gardasil forekomsten av AIN grad 2/3 som skyldtes HPV 6, 11, 16, 18 med 74,9  % (3/194 mot 13/208 med placebo). Når man inkluderte de som allerede var smittet i analysen, var beskyttelsen lavere (54,2  %).

  Folkehelseinstituttet skal vurdere om Gardasil også skal tilbys gutter i vaksinasjonsprogrammet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media