MINNEORD

Artikkel

Jacques Vassal

Tidligere overlege ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital Jacques Jean Henri Vassal døde 22.1. 2015. Jacques var født utenfor Paris 1.12. 1935. Han avla medisinsk embetseksamen i 1959 etter å ha studert ved universitetet i Montpellier, et av de eldste universitetene i verden. Under studietiden traff han cand.philol Rita Hervold fra Oslo og de giftet seg i 1958.

Til lykke for mange norske pasienter valgte de å flytte til Norge etter at Jacques hadde avsluttet utdanningen i Montpellier. Etter avlagt tilleggseksamen i Norge samt tjeneste ved flere sykehus og fem år i allmennpraksis ble Jacques ansatt ved Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim (nåværende St. Olavs hospital) i 1974, fra 1980 som overlege. Han hadde skaffet seg kompetanse innen revmakirurgi ved Oslo Sanitetsforenings Sykehus og ble ansvarlig for den revmakirurgiske tjenesten ved sykehuset i Trondheim. Bl.a. tok han i bruk kneproteser i behandlingen av kneledd som var destruerte og smertefulle som følge av revmatisk sykdom eller slitasje. Mange pasienter er ham dypt takknemlig for pionerinnsatsen innen dette området. Han fikk også ansvaret for behandling av spesielle rygglidelser, først og fremst ryggdeformiteter hos barn. Ved ryggbrudd tok Jacques i bruk operativ behandling i langt større grad enn hva som var vanlig tidligere. Han vant tillit blant kolleger og pasienter pga. sin dyktighet og utrettelige iver etter å yte optimalt for sine pasienter.

Jacques Vassal deltok også mye sosialt, og det var alltid en glede å være sammen med han. Dessverre døde hans kjære kone i 1994, og da han selv fikk synsproblemer som gjorde det umulig å utøve operativ virksomhet, valgte han å slutte i sin stilling til tross for at han ble oppfordret til å fortsette med undervisning innen de fagområder han hadde spesielt ansvar for. Han flyttet deretter til Oslo for å komme nærmere sine slektninger.

Våre tanker går til disse.

På vegne av gamle kolleger som minnes Jacques Vassal i takknemlighet,

Anbefalte artikler