Longyearbyen sykehus

Artikkel

Illustrasjon: Martin Bernar Losvik, basert på foto av Ole Kristian Losvik

Longyearbyen har rundt 2 000 innbyggere med rundt 40 nasjonaliteter. Sykehuset har akuttberedskap 24 timer i døgnet og seks senger til behandling eller observasjon. Det er alltid en sykepleier på sykehuset, mens lege tilkalles ved behov.

Anbefalte artikler