Salg av organer: Nødt til å kjøpe – nødt til å selge

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Lundin, Susanne

Organer til salgs

En reportasje fra organhandelens uhyggelige verden. 224 s. Oslo: Font Forlag, 2014. Pris NOK 299

ISBN 978-82-8169-305-0

I denne lettleste og engasjerende boken følger vi forskeren Susanne Lundin på en spennende reise fra organkjøpere i Sverige til selgere i Moldova, formidlere i Israel, leger på Filippinene og til et syndikat i Sør-Afrika. Boken svarer på to viktige spørsmål: Hvor kommer nyrene fra? Hvordan kommer de til kjøperen? I debatter om kjøp og salg av organer tas ofte svarene på disse spørsmålene for gitt, uten at antakelsene er særlig godt begrunnet.

Svaret på det første spørsmålet er at organene kommer fra fattige land i Øst-Europa, Midtøsten, Sør-Amerika, India og ulike land i Afrika. Mottakerne er innbyggere i rike land som Israel, USA, Tyskland, Storbritannia, Saudi-Arabia, og Skandinavia. Måten dette skjer på, er kompleks. Susanne Lundin gir oss innblikk i et intrikat system av kjøpere, selgere og mellommenn som alle fanges av et system, og som gjør det vanskelig å skille mellom offer og utbytter. Det er for enkelt å si at det er rike kjøpere som utnytter fattige selgere.

Forfatteren viser at det er en rekke forhold som fremmer kjøp og salg av organer. For det første finnes det alvorlig syke mennesker som kjemper for å overleve. Dessuten er det fattige mennesker som ønsker å forbedre sin livssituasjon. I tillegg finnes det organformidlere og leger, som undersøker selgere og som gjennomfører operasjonene. Som forsker på medisin og kultur gir Susanne Lundin oss dessuten innblikk i sosiale forutsetninger for organhandel: Folks holdninger og verdivurderinger, synet på kropp, sykdom, på liv og død, samt markedstenkning og menneskers verdi. Alt dette bruker hun for å forstå hva som driver organhandel, og hva vi må tenke på når vi skal forhindre og begrense de negative konsekvensene av slik handel. Lundin viser på en fin måte hvordan vi må ha de empiriske premissene på plass om vi skal håndtere et voksende og vanskelig problem, både internasjonalt og nasjonalt.

Boken belyser også legens rolle. Den viser hvordan transplantasjonskirurgene mener at de bare gjør jobben sin, og at legene selv føler seg som ofre i et spill. Men mens forfatteren ellers er svært forsiktig med å fordele ansvar og skyld, er hun mye mindre tilbakeholden når det gjelder legene og syndikatlederne.

Dette er en leseverdig bok for alle som vil orientere seg om internasjonal organhandel. Men mest av alt er boken farlig: Den problematiserer på en stillferdig måte påstandene til de som kategorisk fordømmer organhandel, og undergraver effektivt argumentene til de som ønsker (regulert) organhandel velkommen.

Anbefalte artikler