Enkle tiltak for bedre fødselsomsorg i Niger

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Etter opplæring av ufaglærte fødselshjelpere gikk antall mødredødsfall og perinatal barnedødelighet ned i et ruralt område i Niger.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en pilotstudie i et landbruksdistrikt i Niger ble ufaglærte frivillige lært opp som fødselshjelpere (1). I distriktet bodde om lag 100 000 innbyggere, hvorav 22 000 kvinner i fertil alder. Området var preget av manglende infrastruktur og til dels stor avstand til sykehus med mulighet for keisersnitt.

De frivillige fødselshjelperne ble bl.a. lært opp til å registrere kjente svangerskap i sitt område, gi opplæring og innhente tillatelse på forhånd til eventuell evakuering av kvinnen i forbindelse med forlenget forløp av den forestående fødselen. Fødselshjelperne skulle iverksette transport av den fødende kvinnen til sykehus når det hadde gått 24 timer fra hun fikk regelmessige sammentrekninger og barnet fortsatt ikke var født.

Studien pågikk i perioden 2008 – 11. I løpet av de tre årene ble antall mødredødsfall ved fødsel redusert fra 630 til 170 per 100 000 fødsler. Etter de første fire månedene av studien døde ingen kvinner på grunn av obstruert fødsel, og det fant sted totalt 18 977 fødsler av levendefødte barn. Perinatal barnedødelighet gikk ned fra 35 til 13 per 1 000 fødsler.

Under studieperioden økte antall leger med kompetanse til å utføre keisersnitt fra én til tre i det aktuelle distriktet. I tillegg ble dekningen for mobiltelefoni bedre. Forskerne konkluderer likevel med at det aktuelle programmet ga bedre overlevelse blant både mødre og barn i forbindelse med fødsel og at liknende tiltak kan være nyttig også andre steder.

Anbefalte artikler