S-H. Anderssen og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for en konstruktiv kommentar fra Rollag og medarbeidere til vår artikkel om medfødt hørselstap i Østfold 2000 – 2009. Det gis her argumenter for at det bør diskuteres om nyfødte med mulig nedsatt hørsel bør screenes for medfødt infeksjon med Cytomegalovirus (CMV).

  I vår artikkel er ikke CMV-infeksjon diskutert fordi ingen i materialet hadde påvist CMV-infeksjon. Dette ble imidlertid omtalt i vår artikkel i Tidsskriftet nr 22/2002, fordi én nyfødt prematur hadde CMV-infeksjon i innkjøringsfasen av hørselsscreeningen i 1999, og i tillegg til alvorlig hørselstap også utviklet en alvorlig cerebral parese (1). I dag gjøres diagnostikk av CMV-infeksjon på nyfødtintensivavdelinger kun hvis barnet har symptomer som kan være forenlig med denne infeksjonen.

  Ut fra referansene som Rollag anfører vil 0,5  % av nyfødte ha medfødt CMV-infeksjon og 10 – 20  % av disse utvikle nevrologisk sekvele, oftest i form av hørselstap. I vårt materiale med nærmere 30.000 nyfødte, ville 150 ha medfødt infeksjon og 15 – 30 ha nevrologisk sekvele. Vi fant totalt 41 barn med hørselstap hvor av 31 ble påvist fra fødsel av og 10 senere. Av disse hadde 13 genetisk disposisjon og flere hadde andre risikofaktorer. Derfor kan det kanskje reises spørsmål om den reelle forekomst av medfødte, CMV-relaterte hørselstap har det omfang som er beskrevet i litteraturen.

  Medfødt hørselstap er hyppigere enn alle andre medfødte sykdommer til sammen som dekkes av nyfødtscreeningen i dag. Siden CMV-infeksjon er en reell risikofaktor med både diagnostikk- og behandlingsmulighet, mener vi screening for CMV ved mulig nedsatt hørsel hos nyfødte kan være nyttig.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media