Nyttig oppslagsverk for næringsdrivende leger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

God næringsdrift legger til rette for et godt og effektivt pasienttilbud, mener Legeforeningen. Foreningen gir nå ut en veileder som vil kunne lette hverdagen for legene.

Faksimile av veilederen

Privatpraktiserende leger både med og uten offentlig avtale, har ansvar for å drive næringsvirksomhet og dessuten være arbeidsgivere. Til dette kreves kunnskap og kompetanse om juridiske, administrative og økonomiske rammebetingelser som er avgjørende for å kunne drive en god virksomhet med godt arbeidsmiljø, og levere tjenester av høy kvalitet.

For å gjøre denne kunnskapen lettere tilgjengelig har avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen utarbeidet en veileder. Både tema og innhold i veilederen har bakgrunn i den bistand og veiledning som avdelingen har overfor næringsdrivende på daglig basis.

For leger som tilbyr helsetjenester, uansett i hvilken form, er det å yte gode helsetjenester høyeste prioritet, og den medisinskfaglige kunnskapen er i sentrum.

Økt etterspørsel etter bistand

Legeforeningen arbeider for at leger skal kunne etablere effektive og gode legepraksiser med mulighet for å sette pasienten i sentrum og unngå for mye administrasjon og byråkrati.

I tillegg til å jobbe med overordnede rammebetingelser er en viktig del av foreningens arbeid direkte bistand til medlemmene. Avdeling for jus og arbeidsliv har de senere år opplevd en markant økning av etterspørsel etter juridiske tjenester, og en stor del av den økte etterspørselen kommer fra privatpraktiserende leger. Avdelingen anbefaler at avdelingen alltid kontaktes for bistand ved behov for konkrete råd og hjelp i vanskelige situasjoner

Målgruppen for veilederen er både de som allerede er næringsdrivende fastleger, avtalespesialister og helprivate leger, og leger som vurderer å bli næringsdrivende.

Anbefalte artikler