m2015/16
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media