Overvektig eller fet – du er ikke din lidelse

Jøran Hjelmesæth Om forfatteren
Artikkel

Stigmatiserende og diskriminerende personkarakteristikker som «fet(e)» og «overvektig(e)» bør unngås i Tidsskriftet.

Venus fra Willendorf – skjønnhetsideal fra eldre steinalder. Foto: NTB scanpix

Det er generell enighet om at folk ikke bør karakteriseres ved sin lidelse eller sykdom. Temaet har vært omtalt flere ganger i Tidsskriftet tidligere (1, 2). Man bør unngå merkelapper som epileptiker, diabetiker, funksjonshemmet og utviklingshemmet fordi slike karakteristikker kan virke både diskriminerende, stigmatiserende og støtende.

Likevel bruker dessverre de fleste av oss, inkludert undertegnede, regelmessig betegnelser som «overvektige» eller «fete», både i populærvitenskapelige sammenhenger og i vitenskapelige artikler (3). To søk 5.5. 2015 på henholdsvis «overvektige» og «fete» i Tidsskriftet ga 308 og 116 treff, mange av dem av nyere årgang.

Derfor ble jeg både glad og overrasket da jeg leste at redaktørene i det amerikanske tidsskriftet Obesity tok et leserinnlegg om «the need for people-first language» på alvor (4, 5). De svarte resolutt at de heretter skal gjøre sitt beste for å unngå bruk av ord som «obese» (fet) for å beskrive individer. De vil umiddelbart endre sine retningslinjer, og redaksjonen vil systematisk erstatte adjektivet «fet(e)» med substantivet «fedme» i fremtidige artikler.

Et konkret eksempel kan være å erstatte «sykelig overvektige personer» med «personer med sykelig overvekt». Undertegnede vil prøve å endre praksis fra dags dato. Jeg utfordrer Tidsskriftets redaktør til å følge sine amerikanske kollegers eksempel.

Anbefalte artikler