T. Sanner & T.K. Grimsrud svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moe reiser tvil om nikotin i seg selv er avhengighetsskapende. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Nikotin oppfyller kriteriene for å klassifiseres som avhengighetsskapende og er det stoffet som utløser avhengighet ved bruk av tobakksprodukter (1, 2). Det er imidlertid individuelle forskjeller i evnen til å bli avhengig av nikotin. Tobakksindustrien kjente til avhengighetsproblemet på et tidlig tidspunkt og har utnyttet dette til å manipulere med tilsetningsstoffer som påvirker avhengigheten. Det er for øvrig en kjent sak at en avhengighet også kan påvirkes av psykologiske, sosiale og andre atferdsmessige forhold.

  Moe er uenig når vi skriver at det er en kraftig økning i bruken av e-sigaretter blant unge mennesker. Flere undersøkelser har vist at dette er riktig. To eksempler: I New Zealand økte andelen av 14 – 15-åringer som hadde prøvd e-sigaretter fra 7,0  % i 2012 til 20  % i 2014 (3). I Florida hadde 1,5  % av 11 – 13-åringer brukt e-sigaretter de siste 30 dagene i 2011. I 2014 var andelen økt til 4,0  %. For 14 – 17-åringene var de tilsvarende tallene 3,1  % i 2011 og 10,8  % i 2014 (4).

  Moe mener at «det helt meningsløst for noen som har prøvd e-sigaretter å gå over til et produkt som både smaker verre og påvirker helsa svært negativt». Det er vel kjent fra andre typer avhengighet (alkohol, narkotika) at brukerne går over til andre produkter når tilgjengeligheten endres. I løpet av neste år må myndighetene bestemme om e-sigaretter skal selges fritt, og dersom e-sigaretter blir tilgjengelig i norske butikker, blir det neste spørsmålet om det skal være tillatt å bruke e-sigaretter på steder hvor det ikke er tillatt å røyke. Vi vet at flere røykere benytter snus på steder hvor de ikke har anledning til å røyke, og vi frykter at det samme vil være tilfellet blant brukere av e-sigaretter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media