Hjertemuskelfunksjonen hos nyfødte

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ekkokardiografiske målinger viser at hjertefunksjonen hos nyfødte er avhengig av alder og hjertets størrelse.

  Beate Horsberg Eriksen. Foto: Privat
  Beate Horsberg Eriksen. Foto: Privat

  Nyfødte, og spesielt premature barn, har risiko for kardiovaskulære forstyrrelser, særlig like etter fødselen. Målinger av forflytningen av hjertets basis mot apeks gir globale mål for hjertemuskelfunksjonen.

  I mitt doktorarbeid benyttet jeg konvensjonelle ekkokardiografiske metoder og vevsdopplerbaserte metoder for vurdering av global hjertemuskelfunksjon hos moderat premature barn og barn født til termin.

  Hos de premature var måleresultatene forholdsvis stabile de tre første dagene etter fødselen, men økte kraftig ved tidspunktet for ultralydterminen. Hjertemuskelfunksjonen viste høyere verdier hos terminbarna dag 3 og etter flere ukers modning sammenliknet med de premature. Forskjellene mellom gruppene ved lik postnatal alder var enten ikke lenger til stede eller til en viss grad reversert når målingene ble normalisert for hjertestørrelse. Dette tyder på at hjertefunksjonen hos de for tidlig fødte ikke var redusert relativt til hjertestørrelsen.

  Ved tidspunktet for de prematures ultralydtermin viste hjertemuskelfunksjonen høyere verdier sammenliknet med terminbarna dag 3 etter fødselen. Dette antas å skyldes mer fremskreden postnatal modning hos de premature. Uansett er det ingenting som tyder på vedvarende redusert hjertefunksjon i denne gruppen.

  Våre funn viser at det ved ekkokardiografisk vurdering av hjertemuskelfunksjonen bør tas hensyn til hjertestørrelse, svangerskapsalder ved fødselen og postnatal alder.

  Disputas

  Beate Horsberg Eriksen disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Myocardial function in infants during postnatal transition and with further maturation: a longitudinal echocardiographic study in preterm and term infants.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media