Optimistisk amerikansk psykiatrihistorie

Einar Kringlen Om forfatteren
Artikkel

Lieberman, Jeffrey A.

Shrinks

The untold story of psychiatry. 342 s, ill. New York, NY: Little, Brown and Company, 2015. Pris USD 28

ISBN 978-0-316-27886-7

Forfatteren er professor i psykiatri og leder for psykiatriavdelingen ved Colombia-universitetet i New York. Hensikten med denne utgivelsen er å vise at psykiatrien nå er blitt vitenskapelig og kan tilby effektiv behandling for de fleste alvorlige psykiske lidelser, takket være fremskritt innen den biologiske psykiatrien.

De tre hovedkapitlene dreier seg om diagnostikk, behandling og fremtidens psykiatri. Psykiatriens historie er behandlet som en amerikansk historie der forfatteren i mindre grad konsentrerer seg om europeisk psykiatri. Sigmund Freud (1856 – 1939) utropes til psykiatriens største helt, men samtidig som den mest katastrofale kjeltring. Wilhelm Reich (1897 – 1957) omtales på flere sider og beskrives som en stor svindler med sitt orgonskap, selv om han spilte en ubetydelig rolle i amerikansk psykiatri etter at han forlot Norge i 1939. Reichs vitenskapelige bidrag før han ble syk er ikke nevnt.

Boken er på ingen måte uinteressant. Den historiske gjennomgangen er ispedd illustrerende anekdoter, og særlig ved utviklingen av de nye psykiatriske medikamentene viser han – som vi for øvrig har hørt før – hvor tilfeldig oppdagelsen av klorpromazin, litium og imipramin var, uten noen klare vitenskapelige hypoteser på forhånd.

Boken gir inntrykk av at de fleste psykiske lidelser lar seg behandle hvis man anvender diagnosemanualer i diagnostikken og medikamenter og i blant kognitiv atferdsterapi i behandlingen. Så enkelt er det vel neppe.

Amerikansk psykiatri har gjennom de siste 150 år gjennomgått ekstreme ideologiske svingninger. Asylpsykiatrien var frem til 1940-årene preget av en kraepelinsk psykiatri (etter den tyske psykiateren Emil Kraepelin 1856 – 1926) med vekt på arv, oppbevaring og somatiske behandlingsmetoder. Så overtok psykoanalysen, ikke minst på grunn av innvandring av jødiske psykiatere fra Europa, som nådde sitt høydepunkt i 1950-, 60- og 70-årene. Etter den tid har den biologiske psykiatrien overtatt. Disse endringene i amerikansk psykiatri gjenspeiles av den statlige forskningspolitikken. Den største føderale forskningsorganisasjonen – National Institute of Mental Health – ble etablert i 1949 med Robert Felix (1904 – 1990), en praktiserende psykoanalytiker, som sjef. Han avslo stort sett alle bidrag til biologisk forskning. I dag ledes forskningsorganisasjonen av en biolog som gjennomgående avslår alle bidrag til klinisk og sosial forskning.

Den som ønsker å få et inntrykk av amerikansk psykiatri i dag, bør lese boken. Men man bør da vite at bildet som tegnes av psykiatriens utvikling er skjevt, med utelatelser av viktige bidrag fra Europa. Det gjelder både forskning innen psykofarmakologi, epidemiologi, tvilling- og adopsjonsstudier.

Anbefalte artikler