Tankevekkende om våre mikropartnere

Audun Elnæs Berstad Om forfatteren
Artikkel

Blaser, Martin

Missing microbes

How killing bacteria creates modern plaques. 275 s. London: Oneworld Publications, 2015. Pris GBP 9

ISBN 978-1-78074-688-3

Professor Blaser er mikrobiolog, infeksjonsmedisiner og leder av det menneskelige mikrobiomprogrammet ved Universitetet i New York. Han har spesielt interessert seg for interaksjonen mellom vert og mikroorganismer. Han har blant annet brukt Helicobacter pylori som modell på hva som skjer med vår helse, ikke bare når vi koloniseres, men også når bakterier forsvinner. At H. pylori forsvinner er nemlig en markør for at også en rekke andre bakterier ikke lenger er med i vår mikrobiota.

Blaser er kjent for å tale hele det vitenskapelige og kliniske etablissementet imot med blant annet å hevde at H. pylori ikke kun er en patogen mikroorganisme (1). I 1990-årene var holdningen stort sett at «The only Helicobacter is a dead Helicobacter». Denne cowboyholdningen mener han var drevet av legemiddelindustrien som ville selge sine produkter. Hans gruppe fant senere at reflukssykdom og kreft i overgangen mellom spiserør og magesekk var vanligst hos de som ikke hadde H. pylori.

Med denne boken ønsker han å informere folk flest om risikoen ved overforbruk av antibiotika og hvordan det kan påvirke fremtidens medisin. Han hevder at mange av epidemiene i vårt moderne samfunn, slik som refluksøsofagitt, allergier, fedme, diabetes og inflammatoriske tarmsykdommer kan skyldes mangler i vår mikrobiota. Mennesker har gjennom tusener av år utviklet en mikrobiota som vi drar nytte av, og som beskytter oss mot sykdommer. I boken gir han en oversikt over oppdagelsen av ulike antibiotika, bruk og misbruk. Et gjennomsnittlig barn i USA får 11 antibiotikakurer før det har fylt 11 år uten at vi sikkert kjenner langtidseffektene. For øyeblikket selges 80  % av all antibiotika i USA til bruk i landbruket, hvor det for det meste går til friske husdyr. Problemet går langt utover resistensutvikling. Antibiotika, advarer Blaser, ødelegger våre gode bakterier som vi behøver for god helse.

Blaser hevder at vår mikrobiota ikke lettvint kan erstattes med tilførsel av for eksempel bakteriekulturer i matvarer. Bakteriene som kun passerer gjennom tarmsystemet, har ingen varig effekt på immunapparatet. Han gir en fyldig begrunnelse for sine standpunkter ut fra klinisk forskning og laboratoriestudier, bl.a. gjennomført av hans egen stab. Beskrivelsen av hvordan vi oppdaget, nyttiggjorde og senere har misbrukt antibiotika, er meget lærerik og godt fremstilt.

Boken er svært leseverdig, oppsiktsvekkende og myntet på legfolk. Professor Blaser er nylig kåret blant verdens 100 mest betydningsfulle personer av tidsskriftet Time.

Anbefalte artikler