Redaktøren svarer:

Are Brean Om forfatteren

Min lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2015 dreide seg om økonomiske interessekonflikter hos forfattere av medisinskvitenskapelige artikler (1). Slørdal og medarbeidere kobler likevel artikkelen til avgangen til Tidsskriftets forrige sjefredaktør og ber om en redegjørelse fra Legeforeningens ledelse og Tidsskriftets redaksjon om bakgrunnen for hennes avgang.

Charlotte Haug har selv redegjort i Tidsskriftet for bakgrunnen for sin avgang. Årsaken var uenighet mellom henne og Tidsskriftets eier, altså Legeforeningen, om premisser og gjennomføring av en intern omorganisering av Tidsskriftets ledelse, drift og administrasjon (2). Ingen andre i redaksjonen var part i saken og vi kjenner ikke til dens detaljer. Redaksjonen er følgelig ikke i stand til å gi en redegjørelse utover det partene selv har gjort.

1

Brean A. Der solen aldri skinner. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1103. [PubMed]

2

Haug C. Takk for meg. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 301. http://tidsskriftet.no/article/3294019/.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler