Re: Hvem var Pylorica?

Jacob Klafstad Om forfatteren

Mange blant oss husker stadig «Pylorica», portnersken ved Anatomisk institutt i Domus Media, som det første levende mennesket vi møtte under «inntoget» i Anatomisk institutt ved studiets begynnelse. En stor takk til forfatter Rannveig Nordhagen som nå har løftet henne frem i rampelyset (1), der hun må få beholde sin selvfølgelige plass i vår hjemlige medisinskhistoriske fortelling.

1

Nordhagen R. Hvem var Pylorica? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1167 – 9. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler