Falske fagfeller

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

De store forlagshusene Springer og Sage trakk nylig tilbake 81 artikler fra sine vitenskapelige tidsskrifter etter avsløringer om forfalskede fagfellevurderinger. For noen måneder siden trakk Springer 43 artikler fra BioMed Central av samme grunn. Ifølge nettstedet Retraction Watch er problemet raskt økende.

Oppfinnsomheten er stor: falske e-postadresser, ikke-eksisterende universiteter, fiktive fagfeller, ringer av forskere som gir hverandre rosende fagfellevurderinger etter avtalt tur. Metodene likner til forveksling dem som hersker i bransjer i de mørkeste krokene av samfunnet.

Noe er åpenbart galt i deler av akademia. Som alltid må man se bakenfor enkelttilfellene. Der finner vi de akademiske institusjonenes incentivsystemer, som ensidig belønner publiseringsvolum. Mange og hyppige publikasjoner gir posisjoner og penger. Men prisen for en publiseringskultur på avveie betaler verken den enkelte forsker eller institusjonene. Den betaler vi alle.

Anbefalte artikler