Som en bikini på Ipanema – liten, men fullt brukbar

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Albuquerque, Ulysses Paulino

  Speaking in public about science

  A quick guide for the preparation of good lectures, seminars, and scientific presenta-tions. 68 s. Cham: Springer, 2015. Pris EUR 20

  ISBN 978-3-319-06516-8

  Den brasilianske biologiprofessoren Ulysses Paulino Albuquerque vil hjelpe sine lesere med utfordringene som ligger i muntlig akademisk presentasjon. I det han kaller en «booklet», deler han budskapet inn i 11 deler over snaut 60 sider.

  Han starter med å adressere behovet for ferdigheter før han gir leseren en selvtest med 30(!) spørsmål og tre svaralternativer – ja, av og til, nei. Resultatet forteller hvordan det står til, fra «You are a good communicator» til «You need to address this matter as soon as possible».

  Dernest presenteres hva som er effektiv muntlig kommunikasjon over tre sider, hvor to brasilianske referanser (Krausz og Silva) vektes tungt med budskap som må kunne sies å være i takt med øvrig litteratur på feltet, og god folkeskikk.

  Videre går forfatteren mer i detalj på forskjellige typer presentasjoner, litt om forutsetninger og forberedelser og oppbygningen av vitenskapelig diskurs generelt. Boken rundes av med noen regler for bruk av visuelle hjelpemidler, noen nøkler for suksess på podiet og til sist noen øvelser og ressurser på nett.

  Boken bærer enkelte steder preg av at den er skrevet av en forfatter som ikke har engelsk som førstespråk. Presentasjon er også kultur. Som norsk lege merker jeg betydelige kulturforskjeller fra det landskapet forfatteren beskriver. Like fullt har mange av forfatterens råd god overførbarhet til norske forhold.

  Alle som presenterer muntlig, har et ansvar for å streve etter å bli så god som de kan. Etter å ha sittet på medisinstudiet i seks år og blitt eksponert for kanskje 300 forelesere, mener jeg at mer enn halvparten hadde hatt godt av å titte i denne boken. Ikke fordi den er så god, men fordi man ved å bestemme seg for å ta fatt på akkurat en slik bok faktisk tenker over egne presentasjonsferdigheter – noe som kan være første steg i retning av forbedring. Denne flisen av en utgivelse koster 175 kroner. Hvis jeg skulle skaffe meg en slik bok (jeg for øvrig har en håndfull), ville jeg vurdert å tredoble innsatsen og gått for Magne Nylennas Publisere & Presentere, hvor du over 300 sider også får kvalitativt mer – tilpasset en norsk hverdag.

  Albuquerques langt rimeligere og fullt brukbare alternativ er relevant for alle som gir muntlige presentasjoner. Den kan anbefales til doktorgradsstipendiater, især de som er pådyttet undervisningsplikt, men også til erfarne undervisere og forskere som føler at de er et stykke unna virtuost nivå som presentør. Jeg hadde godt av å lese den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media