En komplett profesjonsforening

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Jeg er stolt av å være lege. Hvis jeg har ett mål for min presidentperiode, er det at den følelsen skal vi som kollegium fortsette å ha også i fremtiden

Jeg er stolt av å være lege. Jeg er stolt av å være spesialist i allmennmedisin, og jeg er stolt av praksisen jeg har drevet i femten år på Kirkenær. Det er en følelse som er god å dra frem innimellom, og som gir inspirasjon til det jeg nå skal gå inn i. Vi leger er svært knyttet til arbeidet vårt og har en sterk bevissthet knyttet til profesjonen.

Jeg møter mange kolleger som forteller med engasjement om arbeidet sitt, om systemer de har bygget opp, viktige møter med pasienter og små fremskritt på arbeidsplassen. De forteller om utrettelig og brennende engasjement, hvor faget, pasienten og gjerningen står i sentrum. Det er med stolthet de strekker seg enda et hakk.

I sommer skrev Tom Colbjørnsen, professor ved BI, om lærerprofesjonen i Dagens Næringsliv. Han skriver at profesjonens interesser må ivaretas av en profesjonsorganisasjon som fungerer både som fagforening og som faglig forening. Legeforeningen, skriver han, er det nærmeste vi kommer en komplett profesjonsforening.

En sterk profesjonsforening tar samfunnsansvar, noe Legeforeningen har gjort siden1886. En felles identitet og faglig dugnadsarbeid har gitt utvikling av spesialistutdanningen, videre- og etterutdanning, legeetikk, kvalitet og faglig utvikling. Hele veien har legekollegiet ledet an gjennom en sterk samlende forening. Det er en solid arv jeg overtar etter Hege Gjessing, og som skal forvaltes godt. Helsevesenet trenger Legeforeningen som en sterk og tydelig myndighetsuavhengig faglig forening. Det er ingen andre som på samme måten kan ivareta bredden, bringe fram erfaring og gi legitimitet til fagutviklingen.

Jeg er glad og stolt når jeg nå tiltrer som president i Legeforeningen. I det jublende valgøyeblikket beskrev jeg det som å vinne et langt skirenn, og nå er jeg spent og forventningsfull til fortsettelsen. Jeg har vært tillitsvalgt hele mitt yrkesaktive liv og kjenner organisasjonen godt. Nå har jeg stor forventning til å samarbeide med våre profesjonelle yrkesorganisasjoner og et meget dyktig og erfarent sekretariat.

Legeforeningen har forvaltet ansvaret som en komplett profesjonsforening godt gjennom hele sin historie. Jeg mener det er en av grunnene til at foreningen har så stor medlemsoppslutning. Med begge våre to akser, som fagforening og som faglig forening, skal vi være pådrivere for å finne gode løsninger, slik at de store sykehusene kan løse sine mange og komplekse oppgaver. Samtidig må de små sykehusene være i stand til yte lokalbefolkningen gode helsetjenester. Vi skal jobbe for styrket legetjeneste i primærhelsetjenesten og være vaktbikkje for åpenhetskultur på arbeidsplassene. Når vi skal diskutere akuttmedisin, finansiering og spesialistutdanning, skal Legeforeningen bidra konstruktivt og utrettelig fordi vi er en komplett profesjonsforening. Vi skal fortsette å utvikle de beste helsetjenestene for pasientene. Regjeringen varsler organisatoriske og politiske endringer i Helsevesenet. Vi er godt forberedt til å møte de store utfordringene som står fremfor oss.

Anbefalte artikler