Re: Kreasjonismen er aldri morsom

Andreas Wahl Blomkvist Om forfatteren
Artikkel

Kjell Johannes Tveter er uenig høgskolelektor Erik Tunstads anmeldelse av Edward Caudills bok «Intelligently designed» (1). Tunstads oppfatning og Caudills bok har etter min mening helt rett i sin analyse: Intelligent design (ID) er på alle måter en skjult variant av kreasjonisme. Dette er avdekket i flere artikler (2) og er akseptert viten (3, 4). Til kontrast mener Tveter at ID er en «vitenskapelig retning» til tross for at en rekke større nasjonale og internasjonale vitenskapelige organisasjoner eksplisitt har avvist ID som pseudovitenskapelig (5). Blant 3 748 tilfeldig utvalgte forskere i American Association for the Advancement of Science er det 98  % som er enige i at mennesker og andre levende organismer evolverte over tid, ifølge Pew Research (6). Det er få problemstillinger i vitenskapen hvor man finner en slik konsensus på tvers av disipliner.

Hovedproblemet mener jeg er at ID ikke tilbyr testbare hypoteser, men er tilfreds med å påpeke nåværende uvitenhet i vitenskapen som evidens for sin egen fortreffelighet. Dette er sammenlignbart med å påpeke manglende kunnskap og deretter rope «Eureka» – uten å ha en testbar forklaringsmodell, også kjent som argumentum ad ignorantiam. ID-bevegelsen er med andre ord vitenskapelig ubrukelig og filosofisk forvirret (7).

Tveter oppgir ingen interessekonflikter, men han tjener nok penger på sin egen bok, «Livet – skapelse eller tilfeldighet», der han argumenterer på linje med ID-bevegelsen. Allerede i tittelen kan en alvorlig misforståelse av Darwins naturlige seleksjon enses – den er alt annet enn tilfeldig. Ofte er ID-argumenter, og tilsynelatende Tveters (8), allerede tilbakevist (7, 9). For eksempel er de fleste kreasjonist/ID-argumentene indeksert ved TalkOrigins.org, som tilbyr en rekke artikler og essays med dokumentasjon mot de mange tullete påstandene i denne politiske bevegelsen (9).

Anbefalte artikler