Norsk fagbok om psyke og soma

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dahl, Alv A.

  Aarre, Trond F.

  Loge, Jon Håvard

  Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

  Symptomer, diagnostikk og behandling. 734 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 599

  ISBN 978-82-02-41878-6

  Boken er skrevet for å bedre forståelsen for, og behandlingen av, psykiske reaksjoner hos pasienter med somatisk sykdom. Målgruppen er primært helsefagutdannede.

  De fire delene består av totalt 44 kapitler, med norske medforfattere. I den første delen beskriver forfatterne modeller og utredning. Den biopsykososiale modellen illustrerer hvordan sårbarhet kan være biologisk, sosial eller psykisk, og hvordan somatisk sykdom kan være en påkjenning som gir psykiske reaksjoner. Sitatet til sir William Osler (1849 – 1919) – «It is much more important to know what sort of patient has a disease than what sort of disease a patient has» – minner om at det er mennesker og ikke organer som blir syke.

  Den andre delen er en kortfattet omtale av spekteret av psykiske lidelser og symptomer med diagnostikk og behandlingsmetoder. Somatisk sykdom rammer både personer som virker sterke, og personer med personlighetsforstyrrelser eller rusmiddelbruk. Psykiske reaksjoner på sykdom blir tilsvarende variert, fra reaksjoner som er vanskelig å se, til voldsomme uttrykk. Det er like viktig å avdekke skjult psykisk belastning som å håndtere den aggressive eller manipulerende pasienten.

  Forfatterne beskriver i den tredje delen flere behandlingsformer for videre selvhjelp. For sykehusleger og fastleger er det nyttig å vite om disse.

  I den fjerde delen går forfatterne gjennom organsystemer og systemiske sykdommer, i tillegg til psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Kapitlene fungerer som repetisjon over sykdomspanoramaet, men viser gjennomgående at de samme psykiske reaksjonene kan komme ved alle sykdommer. Angst og depresjon er hyppigst. Det er ikke bare reaktivt, men somatisk sykdom gir økt risiko for psykisk lidelse. Kapitlene omtaler hvordan forskjellige sykdommer påvirker livskvalitet og risiko for psykiske symptomer. Referansene som det henvises til, er både nasjonale og internasjonale.

  Det er viktig å avdekke psykiske symptomer når pasienten og legen ellers er mest opptatt av tremor, leddhevelser eller blodsukker. I flere kapitler henviser forfatterne til godt og raskt screeningverktøy – det gjelder bare å huske å bruke det. Kapitlet om fatigue er aktuelt og generelt godt skrevet, men fatigue burde vært konsekvent oversatt med utmattelse fremfor tretthet.

  Boken har jevnt over et lett faglig språk, men jeg synes at kapitlene skrevet på nynorsk har en konservativ form som gjør dem tyngre å lese. Noen kapitler kunne med fordel vært forkortet, men innholdsfortegnelsen er så spesifisert at boken kan leses som et oppslagsverk.

  Forfatterne beskriver hvordan psyke og soma ikke er en dikotomi, men noe som henger naturlig sammen. Kjøp den og lån den bort til dine kolleger!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media