LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Mange helsepolitiske reformer kan være mer styrt av ideologi enn av rasjonell analyse. Å avsløre slike ideologier er en viktig faglig oppgave

Helsepolitikk – mer ideologi enn fornuft?

Statistikk er et hjelpemiddel

Medisinen som vitenskapelig og klinisk fag ville ikke vært der den er i dag uten bruk av statistikk. Statistiske metoder må ofte til for å forklare og forstå komplekse fenomener. Men hva er egentlig en p-verdi, og hvorfor anses en p-verdi på under 0,05 som så viktig? Hvilke statistiske metoder kan brukes for å påvise kausalitet og ikke bare assosiasjoner og korrelasjoner? Hvordan kan bayesiansk forståelse bidra til å bedre våre medisinske vurderinger i praktisk pasientarbeid?

Et uunnværlig verktøy

Hvorfor p-verdien er signifikant

Hva kan vi si om kausalitet?

En kliniker og en bayesianer

Psykogene kramper

Epilepsiliknende anfall av psykologisk årsak er gjerne ledd i dissosiative eller somatoforme tilstander. Anfallenes karakter og varighet varierer. Diagnosen er basert på en grundig anamnese og langvarig observasjon, der anfallsregistrering med video-EEG kan være nyttig. Det anbefales en psykoterapeutisk tilnærming.

Behandling ved psykogene ikke-epileptiske anfall

Et spedbarn med akutte slappe pareser

En fire måneder gammel pike utviklet i løpet av kort tid generell kraftsvekkelse. Flere diagnoser var aktuelle, og en omfattende utredning ble igangsatt. Først etter at en tilsynelatende detalj i anamnesen kom frem – barnet hadde noen dager før symptomdebut smakt på økologisk honning og mandelpuré – ble riktig diagnose stilt.

Et spedbarn med akutte slappe pareser

Ny ledelse i Legeforeningen

Marit Hermansen, allmennlege med lang tillitsvalgterfaring, overtok som president i Legeforeningen 1.9. 2015. Hun mener at helsemyndighetene trenger et kritisk blikk fra en forening med en tydelig og uavhengig stemme basert på faglighet. Hva er særlig viktig for Legeforeningen nå? Presidenten og sentralstyrets øvrige medlemmer svarer.

En komplett profesjonsforening

Myndighetene trenger et kritisk blikk

Hva er viktig for Legeforeningen nå?

Anbefalte artikler