Godt om langvarig smerte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rhodin, Annica

  Smärta i klinisk praxis

  272 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pris SEK 368

  ISBN 978-91-44-09109-9

  Dette er en liten bok om et stort emne: hvorfor så mange har langvarige smerter som er vanskelig å forstå, og vanskelig å lindre.

  De 25 kapitlene er skrevet av erfarne medarbeidere i Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Sverige. Helsearbeidere som vil forstå og hjelpe pasienter med langvarige smerter, bør lese denne boken. Det verste disse pasientene opplever, er helsearbeidere som ikke forstår at pasientene kan oppleve så sterke smerter når det ikke er objektive årsaker til smerten. Budskapet pasienten oppfatter, er: «Det må være noe psykisk galt, og pasienten aggraverer.»

  To pionerer garanterer for det faglige innholdet. Grunnleggeren av Smärtcentrum i Uppsala, professor i klinisk smerteforskning, Torsten Gordh har klart «å gjøre smerte synlig» – med PET-scan av pasienter med nakkeslengskader (whiplash associated disorders – WAD) uten andre objektive tegn på patologi. Videre skriver han om «tyst kunskap», om observasjoner han har gjort gjennom 30 års smerteklinisk erfaring. Han skriver om å etablere et gjensidig respektfullt tillitsforhold, også med pasientens fastlege som må være medansvarlig for oppfølging av behandlingen.

  Professor Stephen Butler ledet verdens første tverrfaglige smerteklinikk, Bonicas smerteklinikk i Seattle, USA. Han er også redaktør av siste utgave av den første store læreboken om smerte, Bonica’s management of pain. Første utgave kom i 1952.

  Videre skriver forfatterne om at pasienter kan bli «avhengige» også av triggerpunktinjeksjoner, som uten å være en del av en helhetlig behandlingsplan, kan være meningsløse. Injeksjoner av sterke opioider for langvarige smerter og forskrivning av benzodiazepiner er aldri gunstig for smertepasienter.

  Behandlingsmetoder omtales på en oversiktlig måte: medikamenter som kan ha gunstige virkninger om de brukes riktig, nevromodulasjon med transkutan elektrisk stimulering og ryggmargsstimulering. Forfatterne beskriver også psykologiske aspekter ved langvarig smerte og kognitiv atferdsterapi. Smerterehabilitering forutsetter at pasienten er grundig utredet somatisk og at pasienten kan slutte å lete etter kurativ behandling. Ergoterapeuter og sosionomer med kunnskap om trygdeytelser er viktige medarbeidere.

  I alt 12 vanlige smertetilstander omtales i hvert sitt kapittel – akutte og nye kroniske smertetilstander etter operasjoner, kreftrelaterte smerter, perifere og sentrale nevropatiske smerter, smerter fra muskler og bindevev, smerter fra indre organer, leddsmerter, hode- og ansiktssmerter og smerter i rygg, armer og bein. Smerter hos eldre beskrives spesielt, likeså generelle smertetilstander, som fibromyalgi.

  Boken kan leses fra perm til perm med utbytte for helsearbeidere i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Jeg anbefaler den på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media