Aktuelt og velskrevet om genetikk

Karen Helene Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Hessen, Dag O.

Lie, Thore

Stenseth, Nils Christian

Mendels arv

Genetikkens æra. 435 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2015. Pris NOK 449

ISBN 978-82-05-45818-5

Denne boken blir utgitt i forbindelse med at det er 150 år siden Gregor Johann Mendel (1822 – 84) presenterte resultatene av sine krysningsforsøk med erteplanter. I forordets leseveiledning står det at boken ikke skal være en heldekkende bok om genforskning og arv, men en bok som alle skal kunne ha utbytte av å lese.

De tre delene, Grunnlaget, Innsikten og Anvendelsen, har alle en kort innledning. Til sammen er det 17 kapitler som er skrevet av 21 forfattere med svært forskjellig bakgrunn. Hvert kapitel kan leses som en selvstendig enhet, men kravet til forhåndskunnskap for de forskjellige kapitlene varierer. Illustrasjonene er gode, med enkle figurer og vakre fotografier fra naturens mangfold.

Temaene som blir tatt opp, er relevante for folk flest, slik som vitenskapshistorie, biologisk mangfold, matproduksjon, gener og kreft, folkehelsevitenskap og genteknologi og etikk. Andre temaer, for eksempel metagenomikk, er nok mindre kjent, men spennende og viktige. Metagenomikk refererer til studier av genetisk materiale isolert fra en miljøprøve, for eksempel tarm, og hva dette kan brukes til i medisinen. Forfatterne tar også opp temaer som kan være kontroversielle, for eksempel diskusjonen rundt TV-programmet Hjernevask.

Bare tre av forfatterne er leger, og de fleste temaene er ikke direkte knyttet til medisinsk genetikk. Boken er likevel aktuell for leger fordi genetikk er noe alle leger nå må forholde seg til. Et godt eksempel er epigenetikk som «alle» snakker om, men som de færreste vet hva er. I kapitlet Epigenetikk – hadde Lamarck rett? kan vi enten lese hele den omfattende gjennomgangen av litteraturen, eller nøye oss med den klare konklusjonen. Lamarck hadde ikke rett: «Nyere forskning kan så langt ikke vise at ervervede «epigenetiske» egenskaper nedarves stabilt over flere generasjoner.» Den som vil vite mer om hva genomsekvensering innebærer, kan følge historien om hvordan en av forfatterne selv opplevde å få sitt genom sekvensert.

Jeg er enig med redaktørene i at alle bør kunne ha utbytte av å lese i denne glimrende boken. Derfor anbefaler jeg den til alle leger som vil følge med på den lynraske utviklingen som nå finner sted innen genetikken.

Anbefalte artikler