B-vitaminer og jernstatus hos spedbarn

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moderat kobalaminmangel er vanlig hos friske spedbarn som fullammes de første seks månedene.

  Ingrid Kristin Torsvik. Foto: Privat
  Ingrid Kristin Torsvik. Foto: Privat

  Fra 2001 har Helsedirektoratet anbefalt morsmelk som eneste ernæring til spedbarn frem til seks måneders alder. I denne perioden skjer det en rask utvikling av hjernen og nervesystemet. Barn som fullammes i seks måneder, kan få for lite jern og kobalamin (vitamin B12). I mitt doktorarbeid fant jeg at to tredeler av friske spedbarn født til termin hadde moderat kobalaminmangel ved seks ukers og fire måneders alder.

  100 spedbarn med uttalt gulping og/eller litt sen psykomotorisk utvikling, symptomer forenlig med kobalaminmangel, ble inkludert i en randomisert, dobbeltblind intervensjonsstudie med kobalamin og placebo. 79 av disse barna hadde moderat kobalaminmangel, og tilskudd av kobalamin (400 μg) førte til en normalisering av kobalaminstatus, signifikant mindre gulping og signifikant bedring i motorisk utvikling.

  Vi undersøkte også spedbarn med moderat lav fødselsvekt (2 000 – 3 000 g) og fant at de som hovedsakelig ble brysternært, hadde signifikant lavere nivå av B-vitaminer enn de som hovedsakelig fikk morsmelkerstatning. Brysternærte barn hadde også dårligere motorisk utvikling ved seks måneders alder. Fullamming i seks måneder var i tillegg forbundet med risiko for jernmangel hos de spedbarna som veide under 2 500 g ved fødselen.

  Funnene indikerer at fullamming i seks måneder er assosiert med reduserte nivåer av viktige næringsstoffer som har betydning for motorisk utvikling. Fast føde bør derfor introduseres før seks måneders alder for å sikre barnets psykomotoriske utvikling.

  Disputas

  Ingrid Kristin Torsvikdisputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 30.1. 2015. Tittelen på avhandlingen er B vitamin and iron status in infants.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media