Meldte dødsfall

Øivind Hegland 16.2. 1943 – 22.4. 2015

Erik Teig 5.4. 1935 – 11.6. 2015

Tor Bjerkedal 26.8. 1926 – 11.6. 2015

Eva von Krogh Styri 30.11. 1928 – 13.6. 2015

John Otto Haug 24.9. 1929 – 15.6. 2015

Lars Helling 17.8. 1932 – 15.7. 2015

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler