Antipsykotikabruk under svangerskapet

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av antipsykotiske legemidler under svangerskapet gir ikke økt risiko for komplikasjoner, verken hos mor eller barn.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

De fleste studier om sikkerhet ved bruk av antipsykotiske legemidler hos gravide gjelder eldre legemidler som i stor grad er blitt erstattet med nyere, såkalt atypiske antipsykotika. I en nylig publisert kanadisk studie har man undersøkt svangerskapskomplikasjoner og fødselsutfall hos kvinner som hadde brukt antipsykotika under svangerskapet i perioden 2003 – 12 (1).

Studien omfattet over 1 000 kvinner med enkeltsvangeskap som hadde fått forskrevet antipsykotika minst to ganger under graviditeten, hvorav minst én gang i første eller annet trimester. De fleste hadde brukt kvetiapin. Kontrollgruppen besto av like mange kvinner som ikke hadde brukt antipsykotika. De som hadde brukt antipsykotika, hadde ikke større risiko enn ikke-brukerne for svangerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon eller venøs tromboembolisme. Andelen for tidlig fødte var høy i begge gruppene, men ikke signifikant forskjellig (14,5 % versus 14,3  %). Verken lav eller høy fødselsvekt var forbundet med bruk av antipsykotika.

– Disse funnene er betryggende, særlig med hensyn til risikoen for metabolske bivirkninger hos kvinnen og perinatale komplikasjoner hos barnet, der det har vært størst usikkerhet, sier professor Hedvig M. Egeland Nordeng ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. – Studien er imidlertid for liten til at man kan utelukke økning i de mest sjeldne utfall hos mor og barn. Den støtter likevel opp om det syn at det ikke er grunnlag for å seponere behandling med antipsykotiske legemidler ved oppstått graviditet hos kvinner med alvorlig psykisk sykdom. Disse må følges godt opp med tanke på kliniske symptomer, vektøkning, blodtrykk og glukosuri, sier hun.

Det kan være nødvendig med dosejustering av antipsykotika, og Nordeng anbefaler jevnlige serumkonsentrasjonsmålinger.

Anbefalte artikler