I dette nummeret

Redaksjonelt

Hallvard Reigstad

Medisin og vitenskap

Per Christian Valle
Odd Kildahl-Andersen
Kirsti Steinvoll
Odd Mjåland
Thomas Clausen
Theis Tønnessen
Ola Didrik Saugstad
Terje Rootwelt
Odd O. Aalen
Helle Bruunsgaard
Bente Klarlund Pedersen
Europeisk Resuscitasjonsråd
Claes G. Tropé
Vera Abeler
Mark Baekelandt
Janne Kærn
Lisbet Borge
Egil W. Martinsen
Torleif Ruud
Øyvind Watne
Svein Friis

Tema

Else Marit Løberg
Jon Lømo
Jan Mæhlen
Stein Ove Døskeland
Bjørn Tore Gjertsen
Ragnhild E. Paulsen
Ole Petter Ottersen
Erik Fosse
Ole Jakob Elle
Eigil Samset
Margunn Johansen
Jan Sigurd Røtnes
Tor Inge Tønnessen
Bjørn Edwin
Atle Ørbeck Sørheim

Kommentar og debatt

Preben Aavitsland
Jørgen Vogt
Jan Risberg
Guttorm Brattebø
Endre Sundal
Leif Aanderud
Carl Lindgren
Tina Nilsson
Morten Nissen Melsom
Per Djupesland
Knut Wester
Frode Svendsen
Kenneth Hugdahl
Margaret Sævik Lode
Inge Lode
Knut Michelsen
Margit Steinholt
Bjørn Haug
Jon Hilmar Iversen
Lise Bjering

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Grete Strand
Wenche Brunell
Tom Sundar
Stine Bjerkestrand Nesje

Fra foreningen

Harry Martin Svabø
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Elisabeth Smith