Styrene i yrkesforeningene for perioden 2000–2001

Artikkel

Alment praktiserende lægers forening (Aplf)

Hans Kristian Bakke, Aplf

 • Hans Kristian Bakke, Bergen (leder) (gjenvalg)

 • Gunnar Ramstad, Fana (gjenvalg)

 • Eirik Bø Larsen, Dokka (gjenvalg)

 • Hanne Dinesen, Hamar (gjenvalg)

 • Åge Henning Andersen, Kongsvinger (ny)

 • Anne Mathilde Hanstad, Jørpeland (ny)

 • Kjell Maartmann-Moe, Oslo (ny)

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Kaare M. Gautvik, LVS

 • Kaare M. Gautvik, Oslo (leder) (nyvalgt)

 • Christian Drevon, Oslo (nyvalgt)

 • Helge Bjørnstad Pettersen, Trondheim (gjenvalgt)

 • Arnfinn Sundsfjord, Tromsø (nyvalgt)

 • Therese Visted, Bergen (nyvalgt)

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Anne M. Birkeland, Namf

 • Anne M. Birkeland, Brumunddal (leder) (gjenvalg)

 • Stein Inge Fandrem, Skien (gjenvalg)

 • Ørn Terje Foss, Oslo (gjenvalg)

 • Stein Grytten, Kristiansand (gjenvalg)

 • Tor-Finn Granlund, Verdal (gjenvalg)

 • Nina Iversen, Kristiansand (ny)

 • Oddfrid Aas, Trondheim (ny)

Norsk overlegeforening (Of)

Einar S. Hysing, Of

 • Einar S. Hysing, Oslo (leder) (gjenvalg)

 • Bente Mikkelsen, Fredrikstad (ny)

 • Vidar von Düring, Trondheim (ny)

 • Brynjulf Ystgaard, Trondheim (gjenvalg)

 • Anne Larsen, Drammen (gjenvalg)

 • Helge Skard Dokka, Arendal (ny)

 • Tor Steinar Raugstad, Stavanger (gjenvalg)

 • I. Kristin Aase, Fredrikstad (gjenvalg)

Offentlige legers landsforening (OLL)

Arne Johannesen, OLL

 • Arne Johannesen, Skien (leder) (gjenvalg)

 • Ernst Horgen, Fedje (ny)

 • Reidar Høifødt, Tromsø (gjenvalg)

 • Odd Kjøstvedt, Kristiansand (ny)

 • Anne Grethe Olsen, Hammerfest (ny)

 • Anne-Sofie Syvertsen, Aust-Agder (gjenvalg)

 • Per Wærås Tvete, Overhalla (gjenvalg)

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

Berit K. Norling, PSL

 • Berit K. Norling, Oslo (leder) (gjenvalgt)

 • Holger Seidel, Trondheim (ny)

 • Sigrid Næss, Oslo (gjenvalgt)

 • Harald Guldsten, Trondheim (gjenvalgt)

 • Finn Korsrud, Skårer (ny)

Yngre legers forening (Ylf)

Bente Kristin Johansen, Ylf

 • Bente Kristin Johansen, Nordbyhagen (leder) (tidligere styremedlem)

 • Just Ebbesen, Nordbyhagen (gjenvalgt)

 • Gerd Tranø, Trondheim (gjenvalgt)

 • Anne Mørch Larsen, Hønefoss (ny)

 • Erik Waale Næss, Skien (ny)

 • Torkel Steen, Bærum (ny, men var styremedlem i perioden 1996–1997)

 • Asle Medhus, Oslo (ny)

 • Jana Midelfart, Førde (ny)

Anbefalte artikler