Nitrogenmonoksid

Morten Nissen Melsom Om forfatteren
Artikkel

I Djupesland og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 27/1999 (1) Nitrogenmonoksid i nese og bihuler har de i sammendraget skrevet: ”Inhalasjon av NO fra nesen øker oksygenopptaket i lungene ved å bedre forholdet mellom ventilasjon og blodstrøm i lungene.” I hovedteksten gjentas utsagnet, dog i en noe moderert formulering. J.O. Lundberg oppgis som referanse for påstanden. Leseren blir sittende igjen med det inntrykk at det er vist at NO er viktig for matchingen av ventilasjon og gjennomblødning i lunger. De refererte forfatterne har imidlertid ikke vist dette – og det har meg bekjent heller ingen andre foreløpig. En rekke forfattere har imidlertid rapportert om bedret gassveksling i lunger hos individer/forsøksdyr når NO er til stede i innåndingsluft. Blant andre har J.O. Lundberg spekulert på om denne bedrede gassveksling kan skyldes lokal NO-betinget vasodilatasjon i godt ventilerte lungeavsnitt (som altså vil motta større mengder NO). Formuleringene i aktuelle artikkel kan lede leserne til en feilaktig oppfatning om fysiologiske sammenhenger.

Anbefalte artikler