Populær gratisbok er dyr å lage

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den sjette utgaven av Cytostatika – medikamentell behandling ble sendt til alle landets leger før jul (1). Boken er en praktisk veileder i medikamentell kreftbehandling og er nyttig både for primærleger i kontakten med sykehusene og som hjelpemiddel i det daglige praktiske arbeidet.

  Boken kom ut første gang i 1977 og revideres hvert femte år. Den nye utgaven er betydelig endret i forhold til forrige utgave. – Vi vet at boken brukes og at den er mer enn en «kokebok» for ulike behandlingsopplegg. Den tar også for seg behandlingsintensjon, effektmål og dokumentasjon, bivirkninger og komplikasjoner, sier professor Ivar Aursnes ved Institutt for farmakoterapi som er utgiver sammen med Den Norske Kreftforening.

  Tidligere var det Norsk Medisinaldepot som finansierte boken, men fra og med den siste utgaven er utgivelsen overlatt til Institutt for farmakoterapi med finansiell støtte til trykkingen fra Den Norske Kreftforening.

  – Vi ser det som svært viktig at leger er oppdatert innen medikamentell kreftbehandling, og betaler derfor det som er nødvendig for å få boken ut, sier Aursnes.

  Utgiftene ble imidlertid langt større enn budsjettert. Han minner om at det i sendingen var vedlagt en giro der mottakeren oppfordres til å betale 100 kroner til konto 9521 05 13869, merket PK 1100 (Innovest, 5021 Haukeland). Instituttet regner også med noe inntekter i forbindelse med salg av restopplaget som vil skje gjennom bokhandel, men da til en noe høyere pris.

  – Et eventuelt overskudd av pengene som kommer inn, går inn på et fond, slik at vi har en startkapital når boken skal revideres neste gang. Vi bruker de beste fagfolkene innen norsk onkologi, og vi må ha tilgjengelige midler til kontinuerlig oppdatering på et felt der det skjer svært mye, sier Aursnes.

  Boken kommer også i elektronisk versjon på Internett. Forfatterne vil oppdatere kapitlene i denne utgaven når det er behov for det, og tar gjerne imot forslag fra brukerne.

  Elektronisk versjon ligger under adressen: www.farmakoterapi.uio.no/cytostatika/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media