Felleskatalog over klinisk forskning

Bokomtaler
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er både vanskelig og tidkrevende for klinikeren å finne frem i jungelen av medisinsk dokumentasjon. Med denne oppslagsboken har BMJ og amerikanske samarbeidspartnere tatt et kjempeløft for å gjøre det enkelt. Og forsøket må sies å være vellykket. Her presenteres resultater av klinisk forskning på en lett tilgjengelig måte. Både allmennpraktikere og de fleste organspesialister vil finne aktuelt stoff. Man har først og fremst valgt å ta for seg vanlige tilstander som depresjon, hjerteinfarkt og bakteriell vaginose.

  De kliniske tilstander blir omtalt i hvert sitt kapittel, som alle har samme oppbygning. Kapitlene innledes med å liste opp klinisk relevante spørsmål man skal prøve å besvare. Det gis så en oversikt over omtalte behandlingstiltak som blir inndelt i grupper etter nytteverdi fra ”beneficial” til ”harmful”. Så følger et kort sammendrag av kapitlet, deretter en grei beskrivelse av tilstanden (definisjon og epidemiologi) og aktuelle behandlingsmål. Når de enkelte spørsmål skal besvares, gis først et kort resymé, så følger resultater av klinisk forskning i mer detalj, omtale av metaanalyser, hvis slike foreligger, ev. solide kliniske forsøk. Kapitlene avsluttes med en referanseliste.

  Oppbygningen av kapitlene gjør at man lett får tak i budskapet i løpet av et minutt eller to. Dersom man setter av noe mer tid, kan man få en mer grundig gjennomgang. BMJ har samarbeidet med American College of Physicians og American Society of Internal Medicine. For hvert av de kliniske spørsmål er det foretatt søk i Cochranebasen, Medline og andre databaser. Det enkelte kapittel er blitt redigert av forfattere med kompetanse både i klinikk og forskning.

  Resultatet virker solid, selv om jeg savner omtale av enkelte forskningsresultater innenfor visse felt. Redaksjonen gjør selv et poeng av at det vil være en del mangler, og oppfordrer leserne til å komme med innspill. Det planlegges nemlig at det skal komme en ny utgave hvert halvår. Dette er en bok som alle klinikere vil kunne ha nytte av.

  HasseMelbye

  Institutt for Samfunnsmedisin

  Universitetet i Tromsø

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media