Friske filmer om veiledning

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Spesialistkandidaten er sterkt engasjert i pasienten og hans familie i en av filmene om veiledningspedagogikk. Foto S. Krøvel

Det er Pedagogisk avdeling i Legeforeningen som har koordinert utformingen av kursopplegget. Veilederutdanningen har til nå foregått som vanlige kurs over en til flere dager. Men det har vært vanskelig å nå ut til alle, og ikke alle leger kan ta seg tid til kurset i en stresset hverdag.

– Ved å bruke video med veilederhefte og tekstbok tror vi at vi vil nå ut til flere, samtidig som dette kursopplegget blir mye mer fleksibelt, sier Bjørn Oscar Hoftvedt, leder av Pedagogisk avdeling. De har valgt å bruke video for å gjøre kursopplegget levende, samtidig som de tror at de fleste leger har tilgang til en videospiller.

Videoene er ment som et utgangspunkt for diskusjon om veilederrollen, og viser ikke et fasitsvar på den gode veiledning. Den som gjennomfører hele opplegget vil kunne få det godkjent som kurstimer.

En gruppe bestående av Marianne Steen fra Yngre legers forening, Truls E. Bjerklund Johansen fra Overlegeforeningen og Kirsten Hofgaard Lycke fra Pedagogisk forsknings

institutt har vært med på å utvikle kursopplegget og videoene. Videoprodusenten er Torgny Skogsrud, om også tidligere har laget filmer for Legeforeningen. Under produksjonen har det ifølge Hoftvedt vært frisk debatt mellom faggruppene om hva det er viktig å få med i filmene.

– For legene er det viktig at innholdet er faglig korrekt, pedagogen vil ha med mest mulig av veiledningspedagogikken mens filmskaperen er opptatt av god dramaturgi. Men «striden» mellom faggruppene har gitt et svært godt resultat, forsikrer han. Det er brukt profesjonelle skuespillere i rollene, noe som også gir god kvalitet på filmene.

Det ferdige kursopplegget vil foreligge i mars, og da vil det gå ut informasjonsbrev om det til aktuelle målgrupper. Om noen allerede nå vil sette seg på bestillingslisten, kan de kontakte Pedagogisk avdeling i Legeforeningen, telefonnummer 23 10 90 00.

Anbefalte artikler