Gemyttlig stemning blant arbeidsmedisinere

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Under årsmøtet i Norsk arbeidsmedisinsk forening var det noe diskusjon omkring kvalitetsutvalgets arbeid, ellers forløp både saksbehandling og valg i rolige former. Anne Birkeland ble gjenvalgt som leder av foreningen.

Kvalitetsutvalget som ledes av Thomas Rudolf Thomassen, hadde utviklet flere detaljerte arbeidsmedisinske veiledninger. Disse fikk meget god omtale og er å finne på hjemmesiden til Yrkesmedisinsk avdeling ved Telemark sentralsjukehus: http://home.sol.no/~yma-tss

Enkelte kritiske røster pekte på at dersom for detaljerte veiledninger blir utarbeidet, øker risikoen for å bli juristmat for den som ikke har fulgt retningslinjene til punkt og prikke.

Yrkesforeningen er misfornøyd med den manglende tilgangen til midler i Legeforeningens utdanningsfond, og mange gav uttrykk for at det er lagt for lite vekt på å skaffe utdanningsstillinger i spesialiteten.

Ifølge styremedlem Ørn Terje Foss dekker medlemmene i Namf trolig mindre enn 50 % av alle arbeidstakere som har en eller annen form for helsetjeneste eller personallegeordning i tilknytning til sitt arbeidssted. Mange i foreningen ser det som et problem at andre kolleger i stor utstrekning har bedriftslegearbeid som bistilling, og at dette går utover kvaliteten på arbeidet. Flere andre land har sertifiseringsordninger for bedriftshelsetjenester, for eksempel utfører Det norske Veritas slik sertifisering i Tyskland og Nederland. I Finland har man en egenevalueringsordning, mens det i Danmark er myndighetene som utfører kontrollen. De norske forskriftene om verne- og helsepersonell som kom i 1994, er uegnet som kvalitetsstandard, og Arbeidstilsynet tar ikke lenger stilling til om en bedriftshelsetjeneste holder faglig mål, sier Ørn Terje Foss.

Anbefalte artikler